سامانه آکادمی

Cinque Terre

سامانه آموزش کارکنان حین خدمت – اکادمی با فراهم كردن امكان دسترسي عادلانه كليه كاركنان به دوره‌هاي آموزشي تخصصي رشته‌هاي شغل خود از هرجا، امكان آموزش همزمان براي تعداد قابل توجهي از كاركنان، صرفه‌جويي در زمان،‌ ساده سازي و كوتاه كردن فرايندهاي كاري،‌ شفاف‌سازي اطلاعات، دسترسي به شناسنامه‌هاي آموزشي كاركنان در هر لحظه و از هرجا و استفاده از پيامك براي اطلاع رساني، فضاي آموزشي مناسبي را براي كاركنان ايجاد نموده و موجب تسهيل روند آموزش ضمن خدمت شده است. این سامانه قابلیت ایجاد و مدیریت آزمون های پیشرفته را دارا می باشد.

ورود به سایت سامانه آکادمی