سامانه آرمان

Cinque Terre

رشد چشمگیر علوم در دهه‌های اخیر سبب شده است تا تقاضا برای همکاری‌های علمی در حوزه‌ها و سطوح مختلف افزایش یابد. پژوهش‌های جدید امروزه بیشتر به‌صورت تیمی، بین‌رشته‌ای، بین سازمانی و فراتر از مرزهای کشورها شکل می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های دنیای امروز، آموزش باز است. این واژه به معنی اشتراک دانش و شکستن موانع آموزشی است که با خود آرشیوی، دسترسی آزاد، منابع آموزشی باز، پژوهش‌های باز، شبکه‌های درسی باز و ... ایجاد می‌شود. این همکاری و اشتراک ما را به مدل‌های جدیدی در ارتباطات علمی هدایت می‌کند که منجر می‌شود تا هر فرد در سطوح مختلف دانشگاهی به‌طور کامل با آموزش و یادگیری درگیر شود. با توجه به تعریف پروژه ای در سطح ملی توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، برای ایجاد سامانه ای ملی در این حوزه، شرکت رایان پژوه افتخار دارد که مجری فنی پیاده ساز این سامانه با عنوان سامانه ارمان می باشد.