سيستم داده‌انباري

Cinque Terre

امروزه سيستمهاي نرم افزاري روبه‌روز در حال گسترش و ارتقاء هستند و حجم بالايي از داده‌ها در محل هاي عملياتي متفاوتي كه ممكن است از نظر جغرافيايي در سطح كشور گسترده باشند، ذخيره مي‌شوند. در اين شرايط نياز به استفاده از اين داده‌ها براي مديران در جهت اتخاذ تصميمهاي درست به صورت كاملا واضحي احساس مي‌شود. در اين گونه موارد سيستم هايي به نام داده‌انبارها ايجاد می شود. اين سيستم ها با اهداف تحليلي ايجاد مي‌شوند و در راستاي رفع مشكلات فوق گام بر مي‌دارند. سيستم داده‌انباري كه به صورت مركزي بوده توسط همه كاربران مجاز در سطح كشور يا حتي در سطح جهان قابل دسترسي است.