سامانه صدور پروانه الکترونیک مطب

Cinque Terre

این سامانه قابلیت درخواست، ارسال مدارک، بررسی و صدور گواهی پروانه الکترونیک مطب را به صورت الکترونیک فراهم کرده است. همچنین این سامانه قابلیت ارائه گزارش در سطوح مختلف سازمانی را نیز دارا می باشد.

ورود به سایت سامانه صدور پروانه الکترونیک مطب