سامانه نوید

Cinque Terre

سيستم هاي مديريت یادگیری زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند. اين سيستم هاي نرم افزاري امور مربوط به به كارگيري، ثبت نام، ‌مديريت، پيگيري، ارزشيابي، ارائه برنامه ها، ‌برقراري تعامل بين فراگيران و محتواي برنامه و بين فراگيران و استادان را انجام مي دهند. لذا یکی از الزامات "بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی" راه اندازی بستر LMS کشوری با عنوان نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) بود که پیاده سازی آن توسط این شرکت انجام پذیرفت.

ورود به سایت سامانه نوید