سيستم دسترسي خارج از دانشگاه به سايتهاي علمي

Cinque Terre

اين سيستم، يك نرم افزار تحت سرور است كه در دانشگاه‌ها نصب شده، دانشگاهيان پس تعيين هويت بر اساس نام كاربري و كلمه عبور اختصاصي كه دانشگاه به آنها تحويل داده است، وارد اين سيستم شده به منابع علمي دسترسي پيدا مي‌كنند. از نظر مسائل تكنيكي تحت وب، يك سيستم پيشرفته محسوب مي‌شود و اولين بار در كشور توسط شركت رايان پژوه سلامت طراحي و پياده سازي شده است و در حال حاضر مراحل تست خود را در دانشگاه‌ تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز كرده است.