سامانه ثبت نام

Cinque Terre

این سامانه قابلیت ایجاد ثبت نام به صورت داینامیک را برای مضوعات مختلف یک سازمان فراهم می کند. وجود قابلیت های فرم ساز، مدیریت روند ثبت نام و تهیه گزارش های گوناگون از جمله توانمندی های این سامانه می باشد. هم اکنون این سامانه در چندین دانشکده و مرکز معتبر دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.