سيستم مديريت اسناد تحت وب

Cinque Terre

سیستم مديريت اسناد تحت وب می تواند تمامی اسناد و مدارک سازمان را پس از اسکن در سرور كاملا تحت وب خود ذخيره نماید تا در هر زمان و هر مکان این اسناد در دسترس مدیران سازمان قرار گیرد. اين سيستم در حال حاضر در بيمارستان مركز قلب تهران، بیمارستان رسول تهران و بیمارستان امام رضای کرمانشاه در حال استفاده مي‌باشد. پرونده‌هاي پزشكي اسكن شده در اين سيستم ذخيره شده، از بخشهاي مختلف توسط پزشكان قابل دسترسي و در صورت لزوم اضافه نمودن می باشد.