سامانه شعاع

Cinque Terre

دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار در كشور سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي را تحت عنوان سامانه شناسائي عملكرد آكادميك و ارزش گذاري عيني – شعاع طراحي و راه اندازي نمود. مديريت سيستم در هر دانشكده به طور مستقل و زير نظر رئيس محترم دانشكده اعمال مي شود و نتايج حاصله در تمامي دانشكده هاي تحت پوشش، در معاونت آموزشي دانشگاه جمع بندي و آناليز خواهد می گردد. آخرین نسخه از این سامانه توسط این شرکت پیاده سازی شده و هم اکنون چندین مرکز دانشگاهی در حال کار می باشد.

ورود به سایت سامانه شعاع